Informacje o zaocznym liceum ogólnokształcącym z Warszawy

Prowadzone przez nas zaoczne niepubliczne liceum ogólnokształcących dla dorosłych zlokalizowane jest w Warszawie. Szkoła jest o profilu ogólnym, dlatego spełni oczekiwania każdego, kto chce zdobyć wiedzę niezbędną do zdania egzaminu maturalnego. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, tzn. w soboty i niedziele.

W naszej szkole prowadzimy kształcenie zgodne z programami Ministerstwa Edukacji i Nauki na podbudowie gimnazjum w liceum ogólnokształcącym oraz szkoły w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Oferujemy wysoki poziom nauczania zgodny z obowiązującym programem.

 

Dlaczego warto zapisać się do naszego liceum?

Nauka w naszej placówce niesie ze sobą wiele zalet. Zastanawiacie się, dlaczego warto zostać naszym uczniem? Sprawdźcie:

  • gwarantujemy merytoryczne przygotowanie do pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego,
  • zapewniamy zdobywanie wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia w studium policealnym lub w szkołach wyższych,
  • gwarantujemy indywidualną opiekę nad uczniami i słuchaczami – zarówno słabszymi, jak i szczególnie uzdolnionymi,
  • zapewniamy osobom dorosłym wykształcenie ogólne i motywujemy uczniów do dalszego rozwoju,
  • kształtujemy podstawy przedsiębiorczości u uczniów oraz podstawy aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.

 

zajęcia

Warunki przyjęcia i szkolenia:

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli szkołę podstawową, gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową na podstawie:

  • świadectwa ukończenia szkoły w przypadku przerwanej nauki w szkole średniej,
  • świadectwa ukończenia klasy.

Naszym uczniom oferujemy indywidualną opiekę nauczyciela. Udzielamy niezbędnej pomocy związanej z procesem kształcenia – zwłaszcza w dążeniu do indywidualnego pokonywania trudności.