Materiały edukacyjne dla nauczycieli

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi, które zamieściliśmy dla nauczycieli. Są to m.in. programy nauczania dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Nowa podstawa programowa obowiązuje od roku szkolnego 2019/2020 i została podpisana przez Minister Edukacji Narodowej.

Chcemy zaznaczyć, że kształcenie ogólne w liceum musi tworzyć spójną całość i tym samym fundament wykształcenia. Podstawa programowa umożliwia Słuchaczom zdobycie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

 

zajęcia