Terminy prac klasowych pisemnych w roku 2021/2022

 

Termin Semestr I
4 - letnie LO
(8 semestrów)
Semestr III
4 - letnie LO
(8 semestrów)
Semestr V
3 - letnie LO
(6 semestrów)
PRACE KLASOWE PISEMNIE NR 1
14.11.2021r. Język polski Język polski Język polski
13.11.2021r. Język obcy Język obcy Język obcy
14.11.2021r. Matematyka  Matematyka Matematyka
13.11.2021r.  Geografia Geografia   Geografia
13.11.2021r. Fizyka Fizyka  -
27.11.2021r. WOS WOS WOS
27.11.2021r. Historia Historia  Hist. i społecz.
27.11.2021r. Biologia Biologia  
28.11.2021r. Podst. przed. Podst. przed. -
28.11.2021r. Informatyka Informatyka -
28.11.2021r. Chemia Chemia -
PRACE KLASOWE NR 2
12.12.2021r. Język polski Język polski Język polski
11.12.2021r. Język obcy Język obcy Język obcy
12.12.2021r. Matematyka Matematyka Matematyka
12.12.2021r. Geografia Geografia Geografia
12.12.2021r. Fizyka Fizyka -
11.12.2021r. WOS WOS WOS
11.12.2021r. Historia Historia Hist. i społecz.
12.12.2021r. Biologia Biologia  
11.12.2021r. Podst. przed. Podst. przed. -
12.12.2021r. Informatyka Informatyka -
12.12.2021r. Chemia Chemia -
PRACE KLASOWE NR 2
16.01.2022r. Język polski Język polski Język polski
15.01.2022r. Język obcy Język obcy Język obcy
16.01.2022r. Matematyka Matematyka Matematyka

Do egzaminów semestralnych przystępuje słuchacz, który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na każde z tych konsultacji, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

 

25.01.2022r. Rada pedagogiczna.