NLO dla Dorosłych

Merytoryczne przygotowanie do pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego


Terminy zjazdów

Plan zjazdów w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w roku 2015/2016


Plan Lekcji

Plan lekcji w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w roku 2015/2016

Rekrutacja Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Zasady rekrutacji słuchaczy:

1. O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które mają 16 lat. 

2. Podstawą przyjęcia do NLO jest ukończenie szkoły podstawowej lub gimnazjum.

3.  O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Na semestr programowo wyższy w szkole ponadgimnazjalnej przyjmuje się słuchacza na podstawie: 

a) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej (wpisu w indeksie potwierdzającego ukończenie semestru programowo niższego) w szkole publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której słuchacz odszedł,

b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, 

W przypadku przyjmowania: do klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego słuchacza zmieniającego typ szkoły albo przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym.  W przypadku stwierdzenia różnic programowych, kandydat składa egzamin klasyfikacyjny.
Zmieniony ( 09.09.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »